Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

banner home FINAL 1050x121 1
huong dan su dung wordpress 2

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Đầu tiên các bản cần sao chép đoạn code bên dưới và dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// Shortcode bai viet lien quan trong bai viet
function baiviethay() {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>3, // chinh so bai viet muon hien thi
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new WP_Query($args);
ob_start();
if( $my_query->have_posts() ) {
echo "<div style='color:#555;font-weight:bold;margin-bottom:10px;padding-left:10px;border-left:7px solid #0c0;font-size:16px;'>Bài viết liên quan</div>";
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<div style="display:grid;grid-template-columns: 130px auto;grid-column-gap: 10px;">
<div style="margin-bottom:20px;"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div>
<div style="line-height:1.2;font-weight:bold"><a href="<?php the_permalink(); ?>" style="color:#333;font-size:16px;"><?php the_title(); ?></a></div>
<div style="color:#999;line-height:1.3;font-size:14px;"><?php echo wp_trim_words( get_the_excerpt() , 15 ) ?></div>
</div>
</div>
<?php endwhile; } wp_reset_query(); }
$list_post = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode('bai', 'baiviethay');

Cách đưa bài viết liên quan vào bài viết

caodem hinh anh shortcode bai viet lien quan wordpress

Bạn chỉ cần viết Shortcode [bai /] trong bài viết là bài viết liên quan đã hiển thị ở bài viết của bạn rồi đó.

0/5 (0 Reviews)

Theo dõi và cập nhật tin tức AZ9s thông qua các kênh truyền thông:

- Zalo Channel

- Facebook Channel

- Youtube Channel

banner home FINAL 1050x121 1
0 0 votes
Article Rating
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy để lại bình luận của bạn!x
()
x