Tùy biến Woocomerce đơn giản

banner home FINAL 1050x121 1
huong dan su dung wordpress 2

Chỉ cần nắm rõ thủ thuật tùy biến Woocommerce để chuyển Website WordPress thành trang thương mại điện tử, bạn đã dễ dàng bước vào thị trường “kinh doanh số”.

Chia sẻ sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về tùy biến Woocommerce cũng như các thủ thuật cài đặt và sử dụng chúng hiệu quả.

Tùy biến Woocomerce đơn giản
Tùy biến Woocomerce đơn giản

1. Tùy biến WooCommerce bằng Plugin (WooCommerce Customizer)

WooCommerce đã xuất hiện từ năm 2011 và cho đến nay tùy biến WooCommerce là Plugin thương mại điện tử được thiết kế tốt nhất và phổ biến trên WordPress.

Trên thực tế, hiện nay, nó là giải pháp thương mại điện tử phổ biến nhất trên tất cả các trang Web.

Bạn có thể sử dụng Plugin bằng WooCommerce Customizer mà không cần mã Code. Vì tính năng này cung cấp thêm một trang cài đặt, cho phép chủ sở hữu cửa hàng trực tuyến thay đổi một loạt các nút và trang văn bản.

Hơn thế nữa, bạn cũng có thể thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang.

2. Chuyển tiếng Anh sang tiếng Việt

Nếu bạn muốn chuyển WooCommerce từ bản tiếng anh sang tiếng việt hoặc thậm chí những ngôn ngữ khác bạn thích.

Bạn chỉ cần vào Setting (Cài đặt) -> General (tổng quan) -> chọn ngôn ngữ tiếng Việt, sau đó WooCommerce sẽ tự động Update bản dịch cho Website bạn.

Tùy biến Woocomerce đơn giản
Tùy biến Woocomerce đơn giản

3. Cài đặt Wizard cho WooCommerce

Sau khi kích hoạt xong Plugin WooCommerce, bạn sẽ nhìn thấy mục WooCommerce trong thanh Menu bên trái, nhấn vào WooCommerce -> Cài đặt -> Trợ giúp để chạy Setup Wizard.

Chức năng này giúp cài đặt trình tự các thành phần quan trọng của WooCommerce bao gồm trang giỏ hàng, thanh toán, tài khoản,…

4. Shortcode tùy biến WooCommerce

Bạn muốn hiển thị tất cả sản phẩm tùy biến WooCommerce ở trang chủ hay một trang bất kỳ. Bạn chỉ cần sử dụng các Shortcode như sau:

Tùy biến Woocomerce đơn giản
Tùy biến Woocomerce đơn giản

    4.1 Hiển thị sản phẩm mới nhất

  • Show sản phẩm mới nhất:
[recent_ products per_page=’12’ columns=’4′]

    4.2 Hiển thị sản phẩm nổi bật

  • Show sản phẩm nổi bật nhất:
[featured_ products per_page=’12’ columns=’4′]

    4.3 Hiển thị sản phẩm theo ID

  • Show sản phẩm theo ID:
[product id = ‘1’]

    4.4 Hiển thị sản phẩm theo nhiều ID

  • Show sản phẩm theo nhiều ID:
[products ids=’1, 2, 3, 4, 5′]

    4.5 Hiển thị sản phẩm đang giảm giá

  • Show sản phẩm đang giảm giá:
[sale_products per_page=’12’]

    4.6 Hiển thị sản phẩm đang bán chạy

  • Show sản phẩm bán chạy:
[best_selling_products per_page=’12’]

    4.7 Hiển thị sản phẩm theo danh mục

  • Show sản phẩm theo danh mục:
[product_category category=”SEO”]

Hoặc bạn muốn đưa Shop ra ngoài trang chủ thì bạn Setup như hình:

Tùy biến Woocomerce đơn giản
Tùy biến Woocomerce đơn giản

5. Sửa text “Add to cart” thành “Thêm vào giỏ hàng”

Add to cart là nút không thể thiếu trong tùy biến WooCommerce nhưng có những Theme họ không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc đơn giản, bạn muốn thay đổi văn bản mặc định thành Call To Action. Hãy thêm đoạn Code này vào:

/**

* Change the add to cart text on single product page

*/

function woo_custom_cart_button_text()

{

return __(‘Thêm vào giỏ’, ‘woocommerce’);

}

add_filter(‘single_add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’);

/**

* Change the add to cart text on product archives

*/

function woo_archive_custom_cart_button_text()

{

return __( ‘Thêm vào giỏ’, ‘woocommerce’ );

}

add_filter( ‘add_to_cart_text’, ‘woo_archive_custom_cart_button_text’ );

6. Xóa Tab đánh giá trong trang sản phẩm

Tab đánh giá trong chi tiết sản phẩm khá thú vị. Trong mỗi trang chi tiết sản phẩm, nếu bạn muốn thêm một đoạn Text tùy chỉnh để xuất hiện bên dưới tiêu đề sản phẩm thì chỉ cần dùng đoạn Code sau:

// Remove vote tab in product detail page

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘wcs_woo_remove_reviews_tab’, 98 );

function wcs_woo_remove_reviews_tab( $tabs ) {

unset( $tabs[‘reviews’] ); // Remove the reviews tab

return $tabs;

}

Khi có đánh giá, bạn sẽ có sao và được Vote Google hiển thị. Nếu thấy phần đánh giá này dài dòng, bạn cũng có thể xóa chúng.

7. Thêm nút “Mua ngay” kế bên nút “Thêm vào giỏ hàng”

Cách để làm thêm nút “Mua ngay” (Buy Now) kế bên nút “Thêm vào giỏ hàng”.

Bạn chỉ cần thêm đoạn Code này vào file functions.php trong Theme của bạn đang sử dụng. Vậy là xong.

/*

* Add quickbuy button go to cart after click

*/

add_action(‘woocommerce_after_add_to_cart_button’,’devvn_quickbuy_after_addtocart_button’);

function devvn_quickbuy_after_addtocart_button(){

global $product;

?>

<button type=”submit” name=”add-to-cart” value=”<?php echo esc_attr($product->get_id()); ?>” class=”single_add_to_cart_button button alt” id=”buy_now_button”>

<?php _e(‘Mua ngay’, ‘devvn’); ?>

</button>

<input type=”hidden” name=”is_buy_now” id=”is_buy_now” value=”0″ />

<script>

jQuery(document).ready(function(){

jQuery(‘body’).on(‘click’, ‘#buy_now_button’, function(){

if(jQuery(this).hasClass(‘disabled’)) return;

var thisParent = jQuery(this).closest(‘form.cart’);

jQuery(‘#is_buy_now’, thisParent).val(‘1’);

thisParent.submit();

});

});

</script>

<?php

}

add_filter(‘woocommerce_add_to_cart_redirect’, ‘redirect_to_checkout’);

function redirect_to_checkout($redirect_url) {

if (isset($_REQUEST[‘is_buy_now’]) && $_REQUEST[‘is_buy_now’]) {

$redirect_url = wc_get_checkout_url();

}

return $redirect_url;

}

Bạn sẽ được Update thành công khi Click vào “Mua ngay” sẽ chuyển hướng tới thanh toán trang

8. Xóa /product/ và /product-category/ trong đường dẫn

Việc rút ngắn URL (đường dẫn tĩnh) giúp Website bạn chuẩn SEO hơn và URL nhìn ngắn gọn dễ nhìn, dễ nhớ. Nếu Website bạn đã lâu năm và đang thịnh hành, tốt nhất không nên chỉnh sửa URL, nên giữ nguyên site URL.

Tất cả trong một Plugin để rút ngắn URL: Premmerce WooCommerce Permalink Manager Pro.

    8.1. Xóa /product/ Sản phẩm slug Woo

Xóa đường dẫn /san-pham/ hay /product/ Slug trong URL Chi tiết sản phẩm. Thiết lập lại đường dẫn tĩnh cho toàn bộ sản phẩm của Shop. Ví dụ:

URL cũ: domain.com/san-pham/dien-thoại-iphone-x-64gh.

URL mới: domain.com/dien-thoại-iphone-x-64gh.

    8.2. Xóa /product-category/ Danh mục slug Woo

Xóa đường dẫn tĩnh /product-category/ hay /danh-muc/ trong URL các Danh mục sản phẩm, rút ngắn URL nhất có thể cho Danh mục giúp SEO dễ hơn. Lưu ý khi sử dụng Plugin này vì nó không dành cho người mới bắt đầu. Chẳng hạn như:

URL cũ: domain.com/danh-muc/dieu-hoa/dieu-hoa-panasonic.

URL mới: domain.com/dieu-hoa-panasonic.

Thiết lập xong Plugin, nhớ Update Đường dẫn tĩnh: WP Admin -> Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh -> Lưu thay đổi.

Tùy biến Woocomerce đơn giản
Tùy biến Woocomerce đơn giản

9. Tùy biến WooCommerce về giá

Sau đây là các Code về tùy biến WooCommerce liên quan đến giá.

    9.1 Sửa text “Miễn phí” của sản phẩm 0đ thành “Giá liên hệ”

Mặc định của WooCommerce khi sản phẩm không điền giá (0đ) sẽ hiển thị: Miễn Phí, để thay chữ Miễn Phí ->  Giá liên hệ thì:

Thêm Code sau vào file functions.php của Theme đang kích hoạt.

Chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”.

* WooCommerce Replace “Free!” by a custom string

**/

function custom_call_for_price() {

return ‘Giá liên hệ’;

}

add_filter(‘woocommerce_empty_price_html’, ‘custom_call_for_price’);

    9.2 Hiển thị “Chỉ từ $$$” thay vì khoảng giá “$$$ – $$$”

Chèn vào file functions.php của Theme/ Child Theme.

add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘variation_price_format_min’, 9999, 2 );

function variation_price_format_min( $price, $product ) {

$prices = $product->get_variation_prices( true );

$min_price = current( $prices[‘price’] );

$price = sprintf( __( ‘Chỉ từ: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_price ) );

return $price;

}

9.3 Hiển thị “Giá – Giá thường – Giá tiết kiệm”

Để hiển thị “ Giá – Giá thường – Giá tiết kiệm” cho các sản phẩm đang bán.

Bạn có thể đặt các đoạn mã php ở cuối tệp functions.php.

[code] add_filter(‘woocommerce_get_price_html’,‘bbloomer_simple_product_price_format’, 10, 2 );
function bbloomer_simple_product_price_format( $price, $product ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->is_type(‘simple’) ) {
$price = sprintf( __( ‘

 

WAS %1$s
NOW %2$s
SAVE %3$s

’, ‘woocommerce’ ), wc_price ( $product->get_regular_price() ), wc_price( $product->get_sale_price() ), wc_price( $product->get_regular_price() – $product->get_sale_price() ) );
}
return $price;
}
[/code]

    9.4 Chuyển ký hiệu tiền tệ từ “đ” sang “VND”

Tùy biến WooCommerce hỗ trợ tiếng Việt khá tốt và bây giờ bạn muốn đổi từ “đ” sang “VND” thì phải làm thế nào?

/**

Custom currency and currency symbol

*/

add_filter( ‘woocommerce_currencies’, ‘add_my_currency’ );

function add_my_currency( $currencies ) {

$currencies[‘VND’] = __( ‘Currency name’, ‘woocommerce’ );

return $currencies;

}

add_filter(‘woocommerce_currency_symbol’, ‘add_my_currency_symbol’, 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {

switch( $currency ) {

case ‘VND’: $currency_symbol = ‘$’; break;

}

return $currency_symbol;

}

Có thể thay ký hiệu VNĐ bằng bất kì đơn vị nào bạn muốn.

Các đoạn Code tùy biến cho Woocommerce giúp Website linh động hơn, tạo các tùy chọn nâng cao cho người dùng hỗ trợ Website bán hàng tốt hơn.

Nếu áp dụng đúng sẽ tăng hiệu suất hoạt động người dùng trên Website rất nhiều, đôi khi đơn giản nhất là hiệu quả nhất.

0/5 (0 Reviews)

Theo dõi và cập nhật tin tức AZ9s thông qua các kênh truyền thông:

- Zalo Channel

- Facebook Channel

- Youtube Channel

banner home FINAL 1050x121 1
0 0 votes
Article Rating
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy để lại bình luận của bạn!x
()
x